informatie

Wilma Vlasblom

Dirigent

Bets de Groot

Voorzitter

Wim Paans

Secretaris

Nel Reedeker

Lid

Ton Ruts 

Penningmeester ai

Andries Tieleman

Geluidstechnicus

Paulien Moen

Lid

 Koor De Dukdalf uit Ridderkerk

 Wij zingen Nederlandstalige liedjes van toen en nu  

Bestuur                                                Begeleiding

Enkele door ons gezongen liedjes.

Vurige hoop

Dorp aan de rivier